מכניקה ניוטונית - מדריך למורה
מאת רוזן עדי
מכניקה ניוטונית - מדריך למורה
רוזן עדי
 
אוכלוסיית יעד: למורה
גוף מפתח: מל"מ - מכון ויצמן למדע - רחובות
מקצוע: פיזיקה

תיאור הספר:
בספר פתרונות מלאים לכל התרגילים המופיעים בשני הכרכים של הספר "מכניקה ניוטונית". חלק מהפתרונות מלווים בהערות דידקטיות, וחלק מלווים בתיאור ניסויי הדגמה.

מחיר: 49.00 ש"ח - נכון למאי 1999
מספר עמודים: 216
שנה: 1999


מפיץ:
"תרבות לעם" - הוצעה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 - 03 פקס: 5622707 - 03
 

ספרים נוספים