מקום כתלות בזמן

תאור

הסימולציה מתארת מכונית נעה ימינה, מתנגשת בקיר, ולאחר ההתנגשות נעה שמאלה. לפני התנגשות המכונית בקיר ולאחר התנגשותה בקיר היא נעה במהירות קבועה. מעל האנימציה ניתן לראות אחד מבין ארבעה גרפים אפשריים. כל גרף מתאר את מקום המכונית כפונקציה של הזמן. (המקום במטרים והזמן בשניות). מפעילים את הסימולציה באמצעות לחיצה על Graph 1, Graph 2 וכו'.

 

קישור להדמייה

http://www2.swgc.mun.ca/physics/physlets/motiona.html

 

 

מיקרא

 

המשך לאחר עצירה

play

עצור

pause

צעד אחד אחורה

<

צעד אחד קדימה

Step>>

החזר המצב לראשיתו

reset

מחק הכל

clear

מהירות

velocity

מיקום

position

זמן

time

 

שאלה:

קבע איזה מהגרפים מתאר בצורה נכונה את מקום המכונית כתלות בזמן. נמק את בחירתך. שים לב היכן נקבעה ראשית הצירים. 

 

 

 

דיון:

מקומו של גוף בכל רגע נקבע (בין היתר) על פי בחירת נקודת הראשית שלו.

 

1.  היכן צריכה להיקבע ראשית הצירים על מנת שגרף 3 יהיה הגרף שיתאר נכונה את תנועת המכונית?

2. מכונית נוסעת ימינה, ולאחר זמן מה היא חוזרת על עקבותיה ונוסעת שמאלה עד לנקודת המוצא שלה. האם ייתכן שהגרף מקום-זמן המתאר את תנועת המכונית יהיה תמיד מעל ציר ה – x? האם ייתכן שהוא יהיה תמיד מתחתיו? האם ייתכן שיהיה בחלקו מעליו ובחלקו מתחתיו? נמק את תשובותיך.

 

  להורדת היישומון