מטוטלת ניוטון

מטרת ההדמיה

המחשה של שימור אנרגיה ושימור תנע

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/newtoncradle_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

3.3  יישומים של חוק שימור התנע

4.5  היבטים אנרגטיים בהתנגשות

 

שימוש בהוראה

לשלב בהוראת הנושא כהמחשה בכתה.

 

הפעלה

ניתן לשנות את מספר הכדורים שמוזזים, ולהתבונן מה קורה אחרי ההתנגשות.

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt