אפקט דופלר 1

מטרת ההדמיה

המחשה של אפקט דופלר

 

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/dopplereffect_en.htm

 

שימוש בהוראה

להמחשת הנושא של אפקט דופלר לשילוב בהסבר בכתה.

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt