גלים עומדים 1

מטרת ההדמיה
המחשה של גלים עומדים רוחביים

קישור להדמייה

http://www.walter-fendt.de/html5/phen/standingwavereflection_en.htm

 

הסעיף בסילבוס

3.2  גלים מחזוריים חד-ממדיים

 

שימוש בהוראה

לשילוב בהוראת הנושא. מתאים כהדגמה בכתה. מתאים לפעילות בכתה.

 

הפעלה

ניתן לבחור בין קצה חופשי או קצה תפוס.

ניתן להמחיש את הגל המתקדם, הגל החוזר והגל העומד שנוצר.

ניתן להקפיא את התמונה.

 

סוג הקובץ

HTML5 Applets

 

מקור

Walter Fendt