ניסוי החוק השני של ניוטון בעזרת מעבדה ממוחשבת

כאמור, הבעיה המרכזית בכל הגרסאות המסורתיות של ניסויי "החוק השני" נבעה מהקושי למדוד בו זמנית, ובאופן ישיר, את הכוח הפועל על גוף ואת תאוצתו. המעבדה הממוחשבת, על מגוון חיישניה, מאפשרת לנו להתגבר על קושי עקרוני זה, ולהציע גרסאות חדשות ומדויקות יותר לניסויי "החוק השני".

מאמר זה מתאר שני ניסויים שבוצעו בעזרת מעבדה ממוחשבת של חברת לוגל (ראה תהודה (2)15 ) תוך שימוש בו זמני בשני חיישנים: מד מרחק (מסוג: Sonic Ranger) וחיישן כוח המחוברים דרך קופסת ממשק אל המחשב.

למאמר המלא

מאמרים נוספים