תכונות בסיסיות של פולסים חד-ממדיים

דף עבודה לניתוח סרטונים

מתוך הספר "מודלים של האור-פעילויות" מאת עדי רוזן.

הפעילות מופיעה גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית. 

תאור הפעילות

הסרטונים מאפשרים צפיה בפולסים חד מימדיים והכרת תכונותיהם הבסיסיות: סוג התנועה של פולס, החזרת פולס מ"קצה קשור" ו"מקצה חופשי", מעבר פולס מתווך אחד למשנהו ועיקרון הסופרפוזיציה.

אפיון הפעילות

בהיבט הסילבוס
קרינה וחומר, גלים מכאניים ואלקטרומגנטיים:
  3.1 תכונות של פולסים והשוואתן לתכונות האור
    - מהירות פולס וסוג התנועה בתווך אחיד
    - "עקרון הסופרפוזיציה":

  • היעדר אינטראקציה בין פולסים, השוואה לאור.
  • הסבר עקרון הסופרפוזיציה.

    - החזרת פולס מקצה חפשי ומקצה קשור.
    - מעבר פולס מתווך אחד למשנהו
 
מכניקה, קינמטיקה:
  1.3 תנועה קצובה לאורך קו ישר
    - תנועה קצובה; המהירות בתנועה קצובה.

בהיבט דידקטי
1. באמצעות סרטוני הוידאו ניתן להראות שמהירות פולס בקפיץ אחיד היא קבועה, ואת תלות גודלה של המהירות בתכונות התווך.
2. יש לעמוד על ההבדל בין מהירות התקדמותו של הפולס המכני לבין מהירותם וכיוון התקדמותם של חלקיקי התווך.
3. באמצעות סרטוני הוידאו ניתן להראות חיתוך שני פולסים בקפיץ כדי להיווכח שכל פולס ממשיך בדרכו ואינו מושפע מן החיתוך עם הפולס האחר וכדי להיווכח שההעתק המתקבל בנקודת החיתוך הוא סכום העתקי הפולסים הבודדים.
4. באמצעות סרטוני הוידאו ניתן להבחין בין מעבר גל מקפיץ 'קל' לקפיץ 'כבד', לבין מעבר גל מקפיץ 'כבד' לקפיץ 'קל'.
5. באמצעות סרטוני הוידאו ניתן להראות החזרת פולס מקצה חופשי של הקפיץ והחזרה מקצה קשור של קפיץ ולעמוד על השוני בהחזרה.

הערות והמלצות דידקטיות

1. ניתן לבצע את הפעילות במהלך לימוד הנושא או כסיכום.
2. הפעילות מותאמת לתלמידי כיתה י ולתלמידי כיתה י"ב.
3. מומלץ להדגיש את ההתאמה בין תכונותיו של פולס ותכונות של אור.
4. משך הזמן הדרוש לפעילות הוא כ-60 דקות.
5. ניתן לביצוע כשיעורי בית.

הערות והמלצות טכניות

1. לביצוע הפעילות יש להשתמש בתוכנת ה-VideoexpL הניתנת להתקנה מהתקליטור המצורף לספר הפעילויות. את הסירטונים יש לפתוח מתוך התוכנה.
2. לתלמידי י"ב דרוש ידע בסיסי בגיליון אלקטרוני.

  דף העבודה
  לנוחותכם דף זה גם כקובץ word

ניסויים נוספים