יישומונים

יישומון הוא תרגום של המילה applet. יישומון בפיזיקה הוא physlet .
כאן תמצאו יישומונים שתרגמו לעברית ומלווים בהנחיות לעבודה.

ניתן לבצע את הפעילויות ולערוך את הדיון תוך כדי ההוראה השוטפת בכיתה. כן ניתן לתת לתלמידים לבצע את הפעילויות כשיעורי בית ולערוך את הדיון בכיתה. מומלץ שהתלמיד יעבוד מול המחשב כשדף הפעילות בידו. למותר לציין שהתלמיד חייב לקבל את דף הפעילות בצורתו הממוחשבת על מנת שיוכל להגיע ממנו ליישומון המתאים.

דפי הפעילות עם היישומונים מופיעים גם ב, האתר לתלמידי פיזיקה, כך שהתלמידים יכולים לעבוד באופן עצמאי, גם מהבית.

 

הדמיה לחקירת הנפילה החופשית

הדמיה לחקירת הנפילה החופשית

בין מהירות לתאוצה

בין מהירות לתאוצה

השוואה בין תנועה קצובה לתנועה שוות תאוצה.

ניתוח תנועה מצולמת

ניתוח התנועה המצולמת בערת תוכנת Tracker.

מקום כתלות בזמן

הסימולציה מתארת מכונית נעה ימינה, מתנגשת בקיר, ולאחר ההתנגשות נעה שמאלה. גודל מהירות המכונית קבוע. מעל האנימציה ניתן לראות אחד מבין ארבעה גרפים אפשריים. כל גרף מתאר את מקום המכונית כפונקציה של הזמן. (המקום במטרים והזמן בשניות).

מהירות רגעית ומהירות ממוצעת

כדור קטן פוגע בקיר וחוזר לנקודת המוצא שלו עם סיום האנימציה. גודל מהירות הכדור קבוע. המיקום ניתן במטרים והזמן בשניות.

מערכות יחוס

האנימציות שתראה מייצגות תרגיל מחשבתי בפיזיקה הקרוי גם Gedanken experiment (מגרמנית). כדור שקוף נע ימינה לאורך קו ישר ובמהירות קבועה. החללית מאיצה כלפי מעלה. אין כוח משיכה ואין התנגדות עם אוויר. אנימציה אחת מראה מה יראה צופה נח הנמצא מחוץ לחללית ומחוץ לכדור כשהחללית מאיצה מעלה. האנימציה השניה מראה מה יראה צופה הנע עם החללית.

תנועה בשני ממדים (Motion in 2D)

הבנת מושגים הקשורים בכיוון התאוצה לעומת כיוון המהירות עבור סוגי התנועה השונים: בהאצה בקו ישר לעומת האטה, בתנועה הרמונית, ובתנועה מעגלית. הדמיה זו מתאימה כהדגמה על הלוח בזמן סיכום נושא התאוצה והמהירות.

חיבור וקטורים (Vector Addition)

הבנת מושגים הקשורים במושג וקטור, חיבור וקטורים, רכיבים של וקטורים במערכת צירים ישרת זווית, פירוק וקטור למרכיביו ...

תנועת מכוניות על קו ישר - הדמיה

הדמיה של תנועת שתי מכוניות להמחשת הקשר בין שיפוע גרף מקום - זמן לבין מהירות המכוניות.
תנועה במימד אחד

תנועה במימד אחד

מהירות, תאוצה ועוד...
8/10/2018
מעבר בין ייצוגים

מעבר בין ייצוגים

הדמיה שממחישה את המעבר בין מקום, מהירות ותאוצה.