כרך 7, חוברת 2
תוצאות מבחני הבגרות בפיסיקה לפי תכנית רחובות תשל"ז, וניתוחן
מאת דוד זינגר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

בשנת הלימודים תשל"ז חוברו שלושה שאלונים לבחינת הבגרות בפיסיקה לפי תוכנית רחובות:
א. שאלון לנבחנים ברמה של שתי יחידות לימוד
ב. שאלון לנבחנים ברמה של שלוש יחידות לימוד
ג. שאלון לנבחנים ברמה של ארבע וחמש יחידות לימוד

 

גוף המאמר


האנרגיה בקפיץ מתוח
מאת אשר כץ, תיכון עירוני א', חיפה

מאמר מתאר דרך למדידת האנרגיה האצורה בקפיץ מתוח. ניסוי בעל מטרה זהה קיים בתכנית הלימודים ומתואר בספר "חשמל ואנרגיה", אולם הניסוי שמציע המחבר הוא יותר ישיר, קל להבנה וקל לביצוע.

 

גוף המאמר


הוראת חשמל עם סוללות ונורות
מאת ג'יימס אוונס

המאמר מתאר דרך לעריכת היכרות לתלמידי תיכון או אוניברסיטה עם מעגלי זרם ישר.

 

גוף המאמר

 


גלילאו גלילאי - הגאון מפיזה
הביוגרפיה המובאת בזה לקוחה מחוברת המכילה תאור תולדות חייהם ופועלם של מספר פיסיקאים דגולים.

 

גוף הכתבה