כרך 7, חוברת 3
GIREP
לקראת הכנס GIREP 1979.

לפני שנה פנתה אלינו GIREP, אגודה בינלאומית למחקר בהוראת הפיסיקה ולקידומה, בבקשה שנארח את הכנס שלהם בקיץ 1979. נענינו בשמחה לבקשתם, ובימים אלה נשלחה לציבור מורי הפיזיקה בארץ הודעה על קיום הכנס.

 

גוף הכתבה


תצוגת מסדרון – טכניקה להוראת המדעים
מאת צבי יניב, המכללה הטכנולוגית, באר שבע

ניסיון לאמץ את השיטה "תצוגת מסדרון" ולהפכה לטכניקת הוראה ולמידה במדעים השונים בבתי ספר לחניכים.

 

גוף המאמר


התנע משתמר והניסוי משתפר
מאת אשר כץ, תיכון עירוני א', חיפה

במאמר זה מתוארות דרכים לשיפור הניסוי של התנגשות בשני ממדים ומוצע ניסוי לצורך חקירת זריקה אופקית.

 

גוף המאמר


תפיסת המושג התנגדות חשמלית
מאת א.ה.ג'ונסטון וא.ר.מוגהול, המחלקה לכימיה, אוניברסיטת גלזגו, בריטניה

מאמר זה מציג תוצאות של מבחנים לבדיקת מידת ההבנה של המושג "התנגדות" ע"י תלמידים ברמות גיל שונות.

גוף המאמר


"חסכון" באנרגיה
מאת רפי כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תוך כדי הוראה של פרק ג' בספר "פיסיקה מודרנית" התברר לרפי כהן שניתן לנצל את התרגיל 8 בסוף אותו פרק כדי להגיע ישירות לנוסחה הנותנת את רמות האנרגיה של אטום המימן.

 

גוף המאמר


נייר השרטוט מיישר עקומות
מאת משה קלרטג, המחלקה להוראה בטכנולוגיה ובמדע, הטכניון, חיפה

במאמר זה מתוארים שימושים בסוגים שונים של נייר שרטוט: המילימטרי, לוגריתמי-לוגריתמי, חצי-לוגריתמי, קוטבי.

גוף המאמר


מאדאם קירי
מאת ס. ינקה, קולוראדו קולג'

בסדרת הביוגרפיות בחרנו להביא הפעם תמצית קורות חייה של מאדאם קירי. סיפור חייה הוא מופת של כשרון, חריצות והתמדה ושזור בו חוט של טראגיות . קורותיה ממחישות ומדגישות את הדרמה האנושית המתחוללת בדרך אל תגליות מדעיות.

 

גוף הכתבה