כרך 9, חוברת 1
יום עיון בפיסיקה גרעינית – ניסוי רתרפורד
מאת אהוד דפני ורוברט קייס, המחלקה לפיסיקה גרעינית, ותמר וייסמן, היחידה לפעולות נוער, מכון ויצמן למדע

היחידה לפעולות נוער במכון ויצמן למדע מקיימת זו השנה השלישית פרויקט הקרוי "בית ספר שדה למדע". במסגרת זו התקיימו בשנת הלימודים תש"מ 25 ימי עיון לתלמידי כיתות י"א – י"ב מבתי ספר שונים בארץ.

 

גוף הכתבה

 


אלקטרונים בשדה מגנטי אורכי
מאת חיים ברוקר, גמנסיה "אהל שם", רמן גן

להשפעתם של שדות מגנטיים הניצבים לכיוון התקדמותם של חלקיקים טעונים מוקדשת תשומת לב רבה בכל תוכניות לימודי הפיסיקה בבית הספר התיכון. השדה המגנטי האורכי – לעומת זאת – לא זכה לטיפול נאות באותן תוכניות הלימוד. במאמר זה ננסה להתייחס לנושא הזה ונבחן את האפשרויות הגלומות בניצול שדה כזה לקביעת המטען הסגולי של האלקטרון.

גוף המאמר

 


מבנה והתפתחות של כוכבים
מאת עמוס הרפז, משמר העמק

מאמר זה הוא הראשון מתוך סדרת מאמרים הדנים ביסודות האסטרונומיה.

 

גוף המאמר

 


בריכות שמש כמקור אנרגיה
מאת בני דורון, חברת סולמת

כבר בראשית התפתחות המדע והטכנולוגיה הופנתה שימת לב לאפשרות הניצול הישיר של קרינת השמש והפיכתה למקור שמיש לחברה האנושית, אך ההצלחות ביישום הרעיונות השונים היו מעטות ומוגבלות.

גוף המאמר

 


השימוש בעקרונות יסוד במקום במתמטיקה בהוראת תורת הגלים
מאת רפי כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע וביה"ס התיכון האזורי רמלה-לוד

בתכנית רחובות תורת הגלים ותורת האור הפיסיקלית נלמדות בדרך כלל לפני שיש לתלמידים הבסיס המתמטי לטיפול בנושא. מטרתי להראות כי גם בתנאים אלה ניתן להגיע למסקנות כמותיות רבות בעזרת מתמטיקה בסיסית, תוך שימוש בעקרון הסופרפוזיציה ועקרון שימור האנרגיה.

גוף המאמר