כרך 9, חוברת 2
גילוי הפרשי מופע במעגלי זרם חילופין בעזרת דגם מנוע פיצול מופע
מאת חיים ברוקר, המנסיה "אהל שם", רמן גן

קיימות שיטות רבות לגילוי הפרשי מופע במעגלי AC; להלן תאור שיטה יפה מאד, אם כי פחות ידועה, לגילוי והבלטה של הפרשי המופע במעגלי זרם חילופין.

גוף המאמר


מדידת הטמפרטורה בניסויי הקלורימטריה
מאת רלו שוורץ, בית ספר תיכון עירוני ה' על שם פלימן, חיפה

מניסיוני בעבודה ובמיוחד מן ההערות של התלמידים הגעתי למסקנה שניתן לשפר את הדגם הקיים של קלורימטר המוצע לנו בתוכנית רחובות.

גוף המאמר


ניתוח התאבכות של גלים בגישה איכותית מתקדמת
מאת רפאל כהן, בית הספר התיכון האזורי רמלה-לוד והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

ברצוני להביא כאן הצעה לטיפול בנושא ברמת ביניים, אשר מאפשרת הבנה מלאה שלו ללו כניסה מעמיקה לצד המתמטי.

גוף המאמר


סקר על הוראת הפיסיקה בישראל
מאת בת שבע אלון ודוד זינגר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

בשנת הלימודים תש"מ נערך סקר בין מורי הפיסיקה בארץ. מימצאי הסקר מתייחסים לתשובותיהם של 165 מורים המלמדים ב- 565 כיתות.

גוף המאמר


פתרון גיאומטרי של המשוואה
הצעה לפתרון גרפי

בעלון מורי הפיסיקה "The Physics Teacher" מצאנו הצעה לפתרון גרפי של ביטוי מתמטי מצורה . הצגה גרפית מאפשרת לנו לפתור בצורה מהירה את הקשר המתמטי ולקבל הערכה כמותית של הפרמטרים. כמו כן בהצגה גרפית אפשר להראות קשרים בין הפרמטרים אשר אינם ברורים מן הנוסחאות.

גוף המאמר


"ויפתח את פי האטום"
עלון חדש לנוער בגיל בית הספר התיכון ראה זה מקרוב אור בהוצאת היחידה לפעולות נוער והמחלקה לפיסיקה שבמכון ויצמן למדע. העלון אשר שמו "פי האטום" מוקדש למדע הפיסיקה והוא יופיע 3-4 פעמים בשנה החל מתחילת שנת הלימודים תשמ"ב.

גוף המאמר