כרך 9, חוברת 3
ניסויי הדגמה אחדים בהןראת הנושא השראה אלקטרומגנטית
חלק א'
מאת חיים ברוקר, גמנסיה "אהל שם", רמת גן

בהוראת נושא ההשראה האלקטרומגנטית נתקלים בדרך כלל בקשיים לא מעטים. כדי להקל על קליטת נושא זה והבנתו רצוי ללוות את ההסברים העיוניים בניסויי הדגמה אשר אחדים מהם מתוארים להלן. מטרת ניסויים אלה להדגים את היווצרות הכא"מ המושרה ואת תלותו בפרמטרים השונים.

גוף המאמר


תנועה הרמונית פשוטה - הדגמות
מאת: מאיר מידב ומשה בן-דב, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת תל-אביב וצבי גלר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תאור של מערכת מכנית פשוטה המדגימה במישרין את אופי התלות בזמן של ההעתק ואף של המהירות בתנועה הרמונית פשוטה, עם ובלי ריסון.

גוף המאמר


אינטרמצו פיסיקלי או חוק ארכימדס כבעיה בסטטיקה
מאת: יהודה שדמי, ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית "אורנים", אוניברסיטת חיפה

מאמר זה, כמות שהוא, אינו מיועד לתלמיד, אלא למורה. יש במאמר תאורים מלאים של ניסויי נמפתחושל ההתפתחות הרעיונית. אלה מוגשים למורה המעוניין, אשר ביכולתו לפתח את החומר, לשנותו ולפרטו, בהתאם לטעמו האישי ולצרכי כיתתו.

גוף המאמר


תארוך של דגמים ארכיאולוגיים בעזרת האיזוטופ הרדיואקטיבי של פחמן 14C
מאת גבירול גולדרינג, המחלקה לפיסיקה גרעינית, מכון ויצמן למדע

המדען האמריקאי ליבי פיתח בשנות הארבעים שיטה לקביעת הגיל של ממצאים ארכיאולוגיים שמוצאם מן החי והצומח. השיטה מתבססת על דגימת של איזוטופ רדיואקטיבי של פחמן - 14C, הנמצא בפחמן הדו-חמצני שבאטמוספירה באחוז זעיר, אך קבוע. היות ומקורו של הפחמן בצמחים ובבעלי חיים היא בפחמן הדו-חמצני שבאטמוספירה, מופיע האיזוטופ 14C באותו אחוז קבוע גם בכל צומח או יצור חי. מרגע שה- 14C נקבע ברקמות הצמח או החי כמותו הולכת ופוחתת עם הזמן בגלל התפרקותו הרדיואקטיבית, באופן שאחוז ה- 14C בדגם כזה מצביע על גילו.

גוף המאמר


שווה ערך ארקטרוכימי של נחושת
מאת: אשר גוטפרוינד, ביה"ס תיכון עירוני ט', תל-אביב

ניבוי זה במתכונתו המקובלת דורש שתי שקילות קפדניות וייבוש זניר של לוחות הנחושת ובדרך כלל ביצועו נמשך זמן רב. אפשר לערוך את הניסוי אחרת ולפשטו.

גוף המאמר


פיסיקאים בתעשיה, בביטחון ועל ספסל הלימודים
סיכום דיון שנערך בכנס השנתי של האגודה הישראלית לפיסיקה.

 

גוף המאמר