כרך 10, חוברת 1
הבטיחות של כורי ביקוע
חלק א'
מאת הרולד ו. לויס

לפי מרבית התקנים הם בטוחים למדי. האירוע באי שלושת המיילים אישר למרות זאת, שהחלטות על עתידם דורשות יותר הסתמכות על שיטות כמותיות להערכת הסיכונים שמערכות כאלה מהבות.

גוף המאמר


כורים גרעיניים בטבע: תופעת אוקלו
מאת עמנואל מזור, המחלקה לאיזוטופים, מכון ויצמן למדע

היום מרבים לדבר על כורים גרעיניים, בעיקר בהקשר למשבר האנרגיה, כאשר המודעות לכך שיש למצוא שיטות חילופיות ליצירת אנרגיה לשיטות המקובלות היא נחלת הכלל. כורים גרעיניים לאספקת אנרגיה נבנו לראשונה בתחילת שנות החמישים, כשתים-עשרה שנה אחר שנתגלתה תגובת הביקוע, עליה מושתתת פעולת כור. לכאורה, אם כן, הכור הוא פיתוח טכנולוגי חדיש של האדם המיישם תגלית מדעית חדשה.

גוף המאמר


שיקולים אנרגטיים על תנועת גלגל אופניים
ניסוי מעבדה
מאת רלו שוורץ, בית ספר תיכון עירוני ה' ע"ש פלימן, חיפה

ברשימת הניסויים המומלצים לבחינת הבגרות בפיסיקה ברמה של ארבע או חמש נקודות במסלול הרגיל מופיע הניסוי "חקר אנרגיה קינטית בעזרת גלגל אופניים"; כספרות עם הנחיות לביצוע הניסוי, מומלצת החוברת "ניסויים לבית הספר התיכון" בהוצאת המחלקה להוראת המדעים של מכון ויצמן. במאמר הנוכחי אני מציע ניסוי נמרחיב את השימוש בגלגל האופניים באופן שיתאים גם לגבי אותם תלמידים שלמדו את פרק הבחירה: "גוף קשיח".

גוף המאמר


ניסויי הדגמה אחדים בהןראת הנושא השראה אלקטרומגנטית
חלק ב'
מאת חיים ברוקר, גמנסיה "אהל שם", רמת גן
  • הדיסקית של ארגו (Arago)
  • השראה עצמית

גוף המאמר


מ"פי האטום" ללב המורים
מאת צבי פלטיאל, היחידה לפעולות נוער, מכון ויצמן למדע

בקרוב תראה אור החוברת הראשונה של כרך ב' של "פי האטום" - עלון פיסיקה לנוער. אולי זמן זה מתאים לסיכום בן שורות ספורות של שנת "פי האטום" הראשונה והעלאת מספר הצעות להגברת שיתוף הפעולה בין מורי הפיסיקה ומערכת "פי האטום".

גוף המאמר


 
שאלון משוב
השאלון הרצ"ב מיועד לקבלת משוב על העיתון ומידע לגבי מידת השימוש שנעשה בו.
השאלון