כרך 10, חוברת 2
הבטיחות של כורי ביקוע
חלק ב'
מאת הרולד ו. לויס

לפני כשש שנים ביקשה הוועדה לאנרגיה אטומית מנורמן רסמוסן, פרופסור להנדסה גרעינית ב- M.I.T. להרכיב צוות אשר יבצע אנליזה כמותית לגבי בטיחותם של כורי מים קלים. הצוות בן 60 איש נתבקש לבדוק בפרטי פרטים כור טיפוסי של מים בלחץ, וכור טיפוסי של מים רותחים, ולקבוע את שרשרת האירועים המשמעותית ביותר העלולה לגרום לתקלה, וכן להעריך את הסבירות של כל שרשרת כזאת ומסקנותיה. המסקנות היו אמורות לכלול מקרי מוות מידיים, גרימה אפשרית של סרטנים מושהים, נזק גנטי ונזק לרכוש. זאת היתה משימה ענקית.

גוף המאמר


הזכוכית המגדלת
מאת: דוד זינגר ורפי כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

הנושא "זכוכית מגדלת" מופיע כמעט בכל ספר לימוד העוסק באופטיקה גיאומטרית. ברוב ספרי הלימוד (אם לא בכולם) הדיון מוגבל למקרה בו עדשת הזכוכית המגדלת צמודה לעין המסתכל דרכה (כפי שנוהגים לדוגמה צורף או שען) אך בחיי יומיום רוב המשתמשים בזכוכית מגדלת נוהגים להחזיקה הרחק מהעין וקרוב לעצם הניצפה (בול, לדוגמה). במאמר זה ברצוננו להביא ניתוח שיאפשר לתלמיד להבין את אופן פעלותה של הזכוכית המגדלת בשימוש היומיומי שלה.

גוף המאמר


הערות על השפעת הגומלין בין הפיסיקה והמתמטיקה בהוראת מקצועות אלה בביה"ס העל-יסודי
מאת: יהודה קליין, בית ספר תיכון עירוני א', תל- אביב

למרות הדוגמאות המענינות הידועות לנו בתחום הפיסיקה המודרנית, בהן קדם הרעיון וההשערה האינטואיטיבית לאישור האמפירי נמנית הפיסיקה על מדעי הטבע הנסיוניים המובהקים ויש לשלול את כל המגמות לטשטש את העובדה מבחינה מדעית ובעיקר מבחינה מתודית בביה"ס התיכון.

גוף המאמר


שימושים אחדים בפיסיקה של משפט מתמטי
מאת: דוד זינגר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

שתי דוגמאות לשימוש המשפט בהסקת מצבי אקסטרמום בפיסיקה.

גוף המאמר