כרך 11, חוברת 3
בחינת המעבדה בפיסיקה - לקחי ניסוי תשמ"ה
מאת: דוד סלע, המפמ"ר על הוראת הפיסיקה

בחינת המעבדה בפיסיקה, כחלק מבחינת הבגרות ברמה של 4 ו- 5 יחידות לימוד, קיבלה בשנים האחרונות דפוס קבוע.

גוף המאמר


קווים להוראת מכניקה, כהמשך רציף של תוכנית הפיסיקה בחטיבת הביניים
חלק ב'
מאת: יהודה שדמי, ביה"ס לחינוך של התנועה הקיבוצית "אורנים", אוניברסיטת חיפה

  • העקרונות של ניוטון - "חוקי טבע" או "הגדרות"?
  • עקרונות מנחים לתוכנית להוראת המכניקה.
  • קווים להוראת "חוק התנועה".

גוף המאמר 


על הוראת תורת היחסות הפרטית בגישה "ההיסטורית"
מאת: יורם קירש ומאיר מירב, האוניברסיטה הפתוחה ואוניברסיטת תל-אביב

מטרת המאמר הנוכחי היא להעלות מספר הערות והצעות לשיפור הגישה ההסטורית המקובלת, כדי לענות על הבקורת שהוטחה כלפיה, מבלי לוותר על היתרונות הטמונים בה. לפני שנפרט את ההצעות הללו, נדון בקצרה בשאלה, האם אנו חוטאים לאמת ההסטורית כאשר אנו מציגים את ניסוי מייכלסון-מורלי כביסוס הניסויי לתורת היחסות הפרטית.

גוף המאמר