כרך 12, חוברת 2
הגלקיק - מרכיב היסוד של החומר: חידות ופרדוכסים
מאת יששכר אונא, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

מאמר זה מתבסס על הרצאתו של פרופ' אונא בכנס מורי הפיסיקה בבית הספר התיכון ע"ש קלעי, שנערך ב- 1986.

גוף המאמר


על אפשרויות שימוש במחשב בלימוד הפיסיקה בבית הספר התיכון
מאת עדי רוזן, מדריך ארצי לשימוש במחשב בהוראת הפיסיקה

הרבה דובר ונכתב על רתיעת המורה מן המחשב. היות שהפיסיקה היא אחד המקצועות הקרובים ליישומים ה"טבעיים" של המחשב,  ומורי הפיסיקה מיומנים בעבודה בשיטות טכנולוגיות, נראה לי, שהם יכולים ואף חייבים להיות החלוצים בשטח זה.

גוף המאמר


הכח בתנועה המעגלית
מאת רלו שוורץ, ביה"ס התיכון עירוני ה' ע"ש פלימן, חיפה

במאמר זה מתואר ניסוי המתבסס על ניצול מטוטלת קונית לחקר הכח הצנטריפטלי.

גוף המאמר


תשלובת המחקר הסולארי ע"ש שפר נחנכה השבוע במכון
מאת אילן אפרתי ורעיה שחר, יחסי ציבור, מכון ויצמן למדע

המתקן משמש כשלב ביניים בין הניסויים בתחומי המעבדה לבין הניסויים במגדל הסולארי, ההילך ונבנה מצפון למכון.

גוף המאמר