כרך 14, חוברת 1
התאבכות קוואנטית ואפקט אהרונוב-בוהם
מאת יוסף אמרי, מכון ויצמן למדע וריצ'רד א. ווב, המרכז למחקר של י.ב.מ. ע"ש תומס י. וואסטון

אפקטים אלה, המנוגדים לאינטואיציה, ממלאים תפקידים חשובים בתורת האינטראקציות האלקטרו-מגנטיות, בפיסיקה של המצב המוצק, ויתכן גם בפיתוח התקנים מיקרו-אלקטרוניים חדשים.

גוף המאמר


על סימולציות בפיסיקה
מאת דב לוין, חברת גוגל

במאמר זה אנסה להצביע על הפוטנציאל הטמון ביכולת לדמות במחשב עבודת מחקר מדעית מודרכת, ואציג מערכת (המכונה STEP) שפותחה למטרה זו.

גוף המאמר


סביבת ההדמייה STEP כעזר הוראה בשיעורי הפיסיקה
מאת מיקי רונן ודורוטי לנגלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

מערכת STEP מציעה מגוון מודלים פיסיקליים המאפשרים "כיסוי" תוכני לחלק גדול מהנושאים הכלולים בתוכנית הלימודים בפיסיקה.

גוף המאמר


בחינות הבגרות - קיץ תשמ"ט
מאת דוד סלע ועדי רוזן, משרד החינוך והתרבות

במסגרת חדשה זו של מדור קבוע ב"תהודה", נשתדל להביא את השאלונים המרכזיים של בחינות הבגרות האחרונות, בתוספת מפתחות ההערכה שלהם וניתוח תוצאותיהם. מתוך שאלוני הקיץ האחרון בחרנו להתחיל בשאלון המכניקה ל- 4-5 י"ל.

גוף המבחן


נפילה "לא חופשית" בשדה הכובד (ניסוי)
מאת רלו שוורץ, תיכון עירוני ה' ע"ש פלימן, חיפה

בקטלוג PASCO SCIENTIFIC - 1988 מתפרסם "מכשיר" שבעזרתו ניתן להדגים נפילה מרוסנת של גופים בשדה הכובד. בשיחזור הניסוי בפני התלמידים ראיתי שניתן להרחיבו כך שמניסוי הדגמה כפי שהוא מוצג בקטלוג ייהפך לניסוי לעבודה עצמית של תלמידים.

גוף המאמר


אנליזה של ניסוי
מאת עדי רוזן, ביה"ס התיכון ע"ש רנה קסין, ירושלים

בעבודה שוטפת במעבדה מתמודדים התלמידים עם מגוון מיומנויות הקשורות לפעילותם. כהכנת תלמידים לעבודת מעבדה רצוי להורות להם כל מיומנות בפני עצמה. להלן דוגמה של מטלה: אנליזה של ניסוי.

גוף המאמר


השפעתם של רעיונות Nuffield על מורי פיסיקה המלמדים לפי תוכניות אחרות
מאת דוד סלע, המפמ"ר על הוראת הפיסיקה, משרד החינוך והתרבות

מערכת התוכניות אשר הטביעה את חותמה יותר מכל על לימודי המדעים בבריטניה (ומחוצה לה) בעשרים השנים האחרונות, הכה מערכת תוכניות נפילד (Nuffield). תוכניות נפילד השפיעו על כלל מערכת החינוך בבריטניה. השפעתן הגיעה הרבה מעבר לבתי-הספר בהן נלמדו. בהמשך תנותח השפעתה של אחת מתוכניות אלו, תוכנית הפיסיקה לרמה הגבוהה, עליה ביצעתי עבודה מקיפה במסגרת שנת השבתון שלי באנגליה.

גוף המאמר


פנים אל פנים עם עמוס דה-שליט
תמליל המישדר בטלויזיה הלימודית

ב- 17.03.1968 נערך והוקלט ראיון על-ידי הטלויזיה החינוכית בין שלושה תלמידי תיכון מכיתה י"ב לבין פרופסור עמוס דה-שליט ז"ל.

גוף התמליל


גן המדע במכון ויצמן למדע
מאת בתיה לוי, היחידה לפעולות נוער, מכון ויצמן למדע

גן המדע הינו מוזיאון מדע תחת כיפת השמיים, אשר הוקם במטרה לקרב את בני הנוער למדעי הטבע, לעורר את סקרנותם ולתת להם גירוי ראשוני שבעקבותיו יוכלו לבחון תופעות אחרות המתרחשות סביבנו.

גוף הכתבה


הידעת?
אנו נחשפים כל שנה ל- 2150 מיקרו-סיברט (215 מילירם) של קרינה מיננת הנפלטת ממקורות שונים.

 

גוף הכתבה

(1)  2