כרך 14, חוברת 2
קרינת הרקע הקוסמית
מאת פרופ' אילית לייבוביץ, בית הספר לפיסיקה ואסטרונומיה, אוניברסיטת תל-אביב

בשנת 1965 גילו באקראי שני חוקרים אמריקנים, פנזיאס (Penzias) ווילסון (Wilson), את קרינת הרקע הקוסמית הממלאת את חלל העולם. זוהי עדות חשובה ומשכנעת לתקיפות מודל המפץ הגדול (big bang), ועל כך קיבלו שניהם את פרס נובל לפיסיקה בשנת 1978.

לגוף המאמר


שילוב דוגמאות מתחום האסטרופיסיקה בהוראת המכניקה
מאת מאיר מידב, המרכז הישראלי להוראת המדעים, ביה"ס לחינוך, אוניברסיטת ת"א, וצבי גלר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

בזמן האחרון הובעה לא פעם הדעה שבמסגרת לימודי הפיסיקה בבית הספר התיכון רצוי לכלול גם נושאים נבחרים מתחום האסטרופיסיקה. הוצע ללמד נושאים אלה כפרק בחירה בהיקף מצומצם, של חצי יחידת לימוד, לה מוקצבות כ- 45 שעות, או כפרק בחירה בהיקף רחב יותר, של יחידת לימוד שלמה, לה מוקצבות כ- 90 שעות.

גוף המאמר


V-SCOPE - "אוסילוסקופ" לתנועה
מאת מיקי רונן, המכון לחינוך טכנולוגי, חולון והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע
ואהרון ליפמן, נשיא חברת ליטק, מערכות מתקדמות בע"מ

המחשב משתלב במעבדת בית הספר ככלי לעיבוד נתוני המדידה, שהוכנסו בעבר ידנית כקלט מספרי. כיום, הטכנולוגיה מאפשרת לחבר את מכשירי המדידה ישירות למחשב, לשלוט בהם מתוך המחשב, ועל ידי כך לקלוט ולעבד בקצב מהיר כמות רבה של נתונים ואף להציגם בזמן אמת.

גוף המאמר


אמנון רוזן - חתן פרס עמוס זה-שליט תש"ן
כנס מורי הפיסיקה בחופשת הפסח וטקס הענקת פרס עמוס דה-שליט למורה לפיסיקה מצטיין כבר הפכו למסורת.

 

גוף הכתבה


הדגמות באלקטרו-מגנטיות וגלים בעזרת אוסילוסקופ זכרון דיגיטלי
מאת אמנון רוזן, בית הספר התיכון ע"ש בליך, רמת-גן

המאמר סוקר את ההבדלים הבסיסיים בין אוסילוסקופ אנלוגי ובין אוסילוסקופ זכרון דיגיטלי (להלן DSO), סוקר חלק מההדגמות שניתן לבצע בעזרת ה- DSO, ומפרט שתי הדגמות, האחת קשורה לכא"מ מושרה והשנייה למהירות הקול.

גוף המאמר


כח מגנטי על תיל מוזרם
מאת חיים ברוקר, גמנסיה "אהל שם", רמת-גן

הניסוי מיועד לבדוק את תלות הכח בארבעת הפרמטרים המופיעים בנוסחה דלעיל.

גוף המאמר


הדגמת חוק לנץ
מאת אשר כץ, בית הספר התיכון העירוני א', חיפה

באחרונה הופיעה ערכה להדגמת חוק לנץ מתוצרת PASCO. הניסוי בעיקרו איכותי.

גוף המאמר


הצעה לשיפור בהגשת הניסוי "חוק קולון"
מאת רפי כהן, בית הספר התיכון האזורי רמלה-לוד והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

תאור הניסוי מופיעבספר "פרקים באלקטרומגנטיות" (1986) בהוצאת מכון ויצמן, ניסוי י' עמוד 208. התיאוריה המתאימה מופיעה בעמוד 80 באותו הספר.

גוף המאמר


ניסויים פשוטים בעזרת "נייר-סריג", ספקטרום ומדידת אורך גלי אור
מאת מאיר פויכטונגר, ירושלים

להדגמה של עקיפת האור באמצעים פשוטים עומד לרשות המורה מבחר ניסויים פשוטים סוביקטיביים. עם זאת, רצוי להדגים גם ניסויים אובייקטיביים, הנראים לקבוצת צופים. יתרונם של ניסויים אלה הוא בכך שהצופה עוקב בהם בנקל אחרי מהלך הקרניים, והמורה בתוח שהתלמיד רואה את כל מה שהוא צריך לראות.

גוף המאמר


האולימפיאדה הראשונה בפיסיקה
מאת רלו שוורץ, בית ספר תיכון עירוני ה', ע"ש פלימן, חיפה

בשנים האחרונות אנו עדים לתנופה בכל הקשור ללימוד הפיסיקה בבית הספר התיכון. יותר ויותר תלמידים בוחרים בפיסיקה ברמה גבוהה כמקצוע לבחינת בגרות, והדבר מחייב את המורים להיערך בהתאם, לפתח את המעבדות ולגוון את שיטות ההוראה, בין אם על-ידי שילוב יתר של המחשב ובין אם על-ידי נקיטת דרכים פחות שגרתיות אחרות. במסגרת מאמץ כללי זה, ולפי הצעתו של מר דוד סלע, המפקח המרכז על הוראת הפיסיקה, נטלתי על עצמי את אירגון האולימפיאדה בפיסיקה בפעם הראשונה בארץ, ראשית במחוז חיפה, כאשר הכוונה היא, שלאחר הפקת לקחים ניכל להיערך לאולימפיאדה כלל ארצית.

גוף המאמר

 

(1)  2