כרך 16, חוברת 3
 
דבר המערכת
מאת חנה גולדרינג, רמי אריאלי ו מרגלית חרמף

 

חוברת "תהודה" זו חותמת את הכרך השני של העיתון במתכונתו המחודשת.

גוף הכתבה


הגישה האנתרופית כקו סיפורי מרתק בהוראת הפיזיקה
מאת יששכר אונא, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 

קבועי הפיסיקה (כגון קבוע הכבידה, מטען האלקטרון והמסות של חלקיקי היסוד) הם עדיין חידה. אין שום תיאוריה הנותנת את גודלם. אולם, כפי שמתברר, הם מכווננים להפליא לאפשרות קיומם של חיים ביקום. במאמר זה הצעה לקורס המתבסס על הגישה האנתרופית, זו הרואה "הסבר" לקבועים בקיומו של האדם.

מילות מפתח:

הגישה האנתרופית, קבועים פיסיקליים.

גוף המאמר


ה-V-Scope הגיע לבגרות
שילוב ניסוי V-Scope בבחינת המעבדה - סיכום תשנ"ד
מאת מיקי רונן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע והמרכז לחינוך טכנולוגי, חולון

 

תשנ"ד היתה השנה הראשונה שבה שולבה מערכת ה- V-Scope בהיקף רחב במעבדות הפיסיקה בבתי הספר בארץ. המאמר מתאר את השימוש במערכת בבחינת הבגרות במעבדה בתשנ"ד, ומציג סיכום חלק מממצאי סקר על דעותיהם ועמדותיהם של מורים ותלמידים על היבטים שונים של שימוש ב- V-Scope ושילובו בהוראת הפיסיקה.

מילות מפתח:

V-Scope, בחינת בגרות, מעבדה בפיסיקה.

גוף המאמר


פעילויות חקר בבית הספר
מאת זאב קרקובר, המרכז ללימודים קדם אקדמיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים והמחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע

בשנים תשנ"ג ותשנ"ד נעשו בבית הספר התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים פעילויות חקר מתמשכות על ידי תלמידי י"ב. בפעילויות אלה התנסו התלמידים בהבטים מגוּונים של הפעילות המדעית, כאשר הם נדרשים ליצירתיות ולמעורבות אישית גבוהה. דוגמאות של פעילויות כאלה נסקרות בשלושה מאמרים אחרים בחוברת זו ובמאמרים נוספים שאנו מקווים לפרסם בעתיד. בפעילויות אלה נעשה שימוש חזק בטכנולוגיה מתקדמת (מחשב, תוכנות, ממשקים וכיו"ב). הפעילויות הן חלק ממאמץ גדול שנעשה בבית הספר לאפשר לתלמיד לחווֺת פיסיקה ולעשותה ולא רק ללמוד פעילויות. במאמר זה נסקור את מבנה הפעילות ועקרונותיה, נדווח על מסקנות, ונדון באפשרות לישׂם פעילויות בעלות אופי דומה בכלל המערכת.

מילות מפתח:
פעילויות חקר, מעבדה ממוחשבת, עיבוד נתונים ממוחשב, הוראה לא פרונטלית.

גוף המאמר


תהודה - מדידת עקומות הענות
מאת זאב קרקובר, המרכז ללימודים קדם אקדמיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים והמחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע

תופעת התהודה לא קיבלה את המקום הראוי לה בתכנית הלימודים, בין היתר מפני שמדידות של עקומות הענות היו בעבר תהליך מייגע. ציוד המדידה הקיים כיום ברמת בית הספר מאפשר לשנות את המצב מיסודו. במאמר יסקרו, בקיצור רב, חקירות של תלמידים שנעשו בבית הספר התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים בשנת תשנ"ג.

מילות מפתח:
תהודה, מעגלי זרם חילופין, גלים בעמוד אוויר, גלים במיתר, פעילויות חקר, מדידה ממוחשבת.

גוף מאמר


תנודות דיפול בשדה מגנטי
מאת זאב קרקובר, המרכז ללימודים קדם אקדמיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים והמחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע

תנועתו של דיפול מתנודד בשדה מגנטי לא אחיד נחקרה על ידי תלמידים בבית הספר התיכון למדעים ולאומנויות בירושלים בשנת תשנ"ג. נעשתה מדידה ממוחשבת בו-זמנית של שדה מגנטי ומקום לצורך השוואה עם התאוריה. התלמידים גזרו (עיונית) את חוק הכוח, ומצאו, באמצעות אינטגרציה נומרית, את גרף הכוח כפונקציה של הזמן. גרף זה הוּשווה עם גרף המהירות המתקבל מגזירה נומרית של המקום הנמדד.

מילות מפתח:
דיפול מגנטי, שדה מגנטי, החוק השני של ניוטון, מדידה ממוחשבת, אינטגרציה נומרית.

גוף המאמר


תנודות חופשיות של מיתר גיטרה
מאת זאב קרקובר, המרכז ללימודים קדם אקדמיים, האוניברסיטה העברית, ירושלים והמחלקה להוראת המדעים, מכון וייצמן למדע

מיתר גיטרה מעורר על ידי פריטה. לתנודתו החופשית של "מיתר פרוט" יש צורה פשוטה המשקפת את העקרונות הבסיסיים ביותר של תנועת הפרעות בתווך. קל מאוד להדגים זאת באמצעות פתרון ממוחשב מלווה בהדמייה. מדידה ניסויית של תנועת נקודה על גבי מיתר שמתנודד מאות פעמים בשנייה היא אתגר. מדידה כזו נעשתה על ידי תלמידים בבית הספר התיכון למדעים ולאמנויות בירושלים בתשנ"ד. מתקבלת התאמה מושלמת בין תאוריה לבין ניסוי. טכניקת המדידה משלבת עקרונות בסיסיים במכניקה, בתנועת גלים ובהשראה אלקטרומגנטית, תוך שימוש חזק באפשרויות שמעמידה לרשותינו המדידה הממוחשבת.

מילות מפתח:
החוק השני של ניוטון, תנועת הפרעות בתווך, מהירות ההפרעה, השראה ארקטרומגנטית, מיתר פרוט, מדידה ממוחשבת.

גוף המאמר


פיתוח עצמי של לומדות וסביבות הדמיה פשוטות בעזרת Visual Basic
מאת שלמה רוזנפלד, בית הספר "אשל הנשא" והמחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע


במאמר זהמוצגת גישה שלפיה אנו המורים נפתח לעצמנו חומרי למידה ממוחשבים, המותאמים לצרכינו. חומרים אלה יהיו פשוטים מאוד להפעלה וישמשו לטיפול בקשיי הוראה ולימוד בנושאים ספציפיים. המאמר מציג מספר דוגמאות של תוכנות פשוטות שפיתחתי (בעזרת Visual Basic), ומתאר כיצד שילבתי אותן בהוראה. התוכנות פותחו במקביל לעבודתי בכיתה, בהתאם לבעיות שעלו, או בהתאם לאופן שבו תכננתי לבנות שעור מסוים.

מילות מפתח:
חומרי למידה ממוחשבים,Visual Basic, תרשים תנועה

גוף המאמר


פיסיקה: מעבדת חקר - קיץ תשנ"ד (1994)
בחינת הבגרות במעבדה לתלמידי 5 יחידות לימוד

 

גוף המבחן


הערות לבחינת הבגרות במעבדה במתכונת "מעבדת החקר"
מאת רפי כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע


מורים רבים התלוננו על בעיותבבחינת הבגרות במתכונת "מעבדת חקר" שהתקימה בקיץ תשנ"ד. להלן מובאות הערותיו של רפי כהן המתייחסות לנוסח הבחינה. בהמשך מופיעה תגובת הפיקוח על הוראת הפיסיקה.

גוף הכתבה

(1)  2