כרך 16, חוברת 2
 
דבר המערכת
מאת חנה גולדרינג, רמי אריאלי ו מרגלית חרמף

 

אנו מקווים שתמצאו עניין בחוברת הנוכחית, ואנו מצידנו נשתדל להביא בחוברות הבאות חומר מגוון, עדכני ומהנה. 

גוף הכתבה


האם סיכוך אלקטרוסטטי פועל בשני הכיוונים?
מאת צבי גלר ואסתר בגנו, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

 

מילות מפתח: חוק גאוס, סיכוך אלקטרוסטטי

במאמר זה מתוארים שני ניסויים; הראשון מראה שמטען אלקטרוסטטי מחוץ למשטח מוליך סגור אינו יוצר שדה חשמלי בחלקו הפנימי של המשטח, ואילו השני מראה שמטען אלקטרוסטטי המוקף במשטח מוליך סגור אכן יוצר שדה מחוץ למשטח זה.

גוף המאמר


חקירה ומדידות של שדות אלקטרוסטטיים
מאת צבי גלר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

מילות מפתח: שדות אלקטרוסטטיים, כדור בוחן

במאמר זה מתוארת סידרת ניסויים בהם באמצעות מתקן פשוט חוקרים ומודדים את השדה החשמלי הנוצר ע"י: כדור מוליך טעון, מוליך גלילי ארוך טעון, לוחות טעונים והשדה שבין לוחות קבל. כמו כן מראים ששדות חשמליים מקיימים את עקרון הסופרפוזיציה.

גוף המאמר


בטיחות השימוש בלייזר במעבדת בית הספר
מאת רמי אריאלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

מילות מפתח: בטיחות שימוש בלייזר, תקני בטיחות, לייזר הליום-נאון

מכשיר הלייזר משמש למספר רב של הגדמות וניסויים בבית הספר. מורים ותלמידים רבים אינם מודעים לסכנות הכרוכות בשימוש בלייזר, וקיימת מידה רבה של אינפורמציה מוטעית בנושא. מאמר זה מסכם את הסיכונים הכרוכים בשימוש בלייזרים, את האינטראקציה של קרינת לייזר עם רקמה ביולוגית, ואת התקנים הקיימים בעולם לגבי בטיחות השימוש בלייזרים. הלייזר הנפוץ בשימוש בבית הספר (לייזר הליום-נאון בהספק הקטן מ- 1mW) אינו מסוכן לשימוש אם מודעים לסיכון הכרוך בפגיעה ישירה של קרינת לייזר זה בעין, ואם מקפידים על כללי זהירות בסיסיים.

גוף המאמר


החוק השני של ניוטון בתנועה מעגלית
מאת אמנון רוזן וויטלי אינדנבאום, בית הספר התיכון בליך, רמת-גן

 

מילות מפתח: החוק השני של ניוטון, תנועה מעגלית, מערכת V-scope, גיליון אלקטרוני "פסיפס"

במאמר זה מתואר ניסוי שבו מנתחים תנועת גוף הנע בתנועה מעגלית. בניסוי זה ניתן למדוד ישירות, ובעת ובעונה אחת, הן את הכוח והן את התאוצה. עיבוד התוצאות בניסוי פשוט בגלל השימוש במערכת V-scope בתוספת הגיליון האלקטרוני "פסיפס".

גוף המאמר

 


תנועתו של גוף בהשפעת כוח משתנה
גירסה חדשה לניסוי "החוק השני של ניוטון" (בעזרת מערכת V-scope)
מאת רלו שוורץ, תיכון עירוני ה' - ע"ש פלימן - חיפה

 

מילות מפתח: החוק השני של ניוטון, מערכת V-scope, גיליון אלקטרוני "פסיפס"

בניסוי המתואר כאן מנתחים תנועת גוף בהשפעת כוח אלסטי (המסופק על-ידי קפיץ שמתיחותו משתנה תוך כדי התנועה) בעזרת מערכת ה- V-scope בתוספת הגיליון האלקטרוני "פסיפס".

גוף הכתבה


המודל התיקני, מסגרת מאוחדת לכוחות הטבע
מאת שמואל אליצור, מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

 

מילות מפתח: מודל תיקני, תורת כיול, כוח אלקטרומגנטי, כוח חלש, כוח חזק, פרוטון, ניוטרון, ניוטרינו, הדרון, פוטון, לֶפְטון, קווארק, גלואון, כליאת צבע

איחוד הכוחות היסודיים שבטבע: הכוח החשמלי, הכוח החלש והכוח החזק הוא הצלחתו של המודל הסטנדרטי (תיקני). במאמר זה מתוארים הכוחות האלה ומאפייניהם כפאזות שונות של תורה כללית הנקראת תורת כיול (Gauge Theory).

גוף המאמר

 


דימות תהודה מגנטית
מאת אלכס רזניק, מרכז מעבדות נוער, האוניברסיטה העברית, ירושלים, והמסלול האקדמי, מכללת אורט, ירושלים

 

מילות מפתח: דימות, תהודה, תהודה מגנטית גרעינית, דימות תהודה מגנטית, הד ספיני, זמן תפוגה, איבחון רפועי

המאמר מתאר שיטת איבחון רפואית "דימות תהודה מגנטית" (MRI), המאפשרת לקבל תמונות דימות מעולות של חתכי גוף ורקמות רכות. המאמר מתייחס לשיטת ההד הספיני, ומתאר מה הם זמני תפוגה (רוחבי ואורכי), דימות באמצעות שדות מגנטיים משופעים (גרדיאנטיים), ונושאים חדשניים, כגון מדידת זרימה ודימות מטבוליטים. לדעת הכותב ניתן, ברוח הגישה המתוארת במאמר, ללמד נושא זה בכיתות י"ב הלומדות בהדגשת פיסיקה, במסגרת פרק הבחירה "פיסיקה בשירות האיבחון הרפואי".

גוף המאמר


חשיבה איכותית לעומת חשיבה כמותית: האם אנו מלמדים את הדבר הנכון?
מאת אריק מזור, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת הרווארד, קימברידג', ארצות הברית

 

מילות מפתח: שאלות איכותיות, שאלות כמותיות

במאמר זה מראה המחבר, מתוך נסיונו האישי, שאפילו סטודנטים הנחשבים לטובים, מתקשים בפיתרון בעיות איכותיות פשוטות, יותר מאשר בבעיות כמותיות מסובכות.

גוף המאמר


הזרם החשמלי וחוק אום לפי מודל Drude
מאת אלי רז, מיכל נוימן ויהודה רוט, המחלקה להוראת הטכנולוגיה והמדעים, הטכניון, קרית הטכניון, חיפה

 

מילות מפתח: חוק אום, מוליכות חשמלית, מודל דרודה

מודל דרודה (1900) הינו מודל המסביר את תופעת המוליכות החשמלית בהסתמך על המכניקה הקלאסית. למרות שהמודל פשוט ומקורב ואינו לוקח בחשבון אפקטים קוואנטיים עדיין אפשר להגיע באמצעותו לחישוב מקורב של מוליכות סגולית של מתכות.

גוף הכתבה

 

(1)  2