כרך 16, חוברת 1
 
דבר המערכת
מאת חנה גולדרינג, רמי אריאלי ומרגלית חרמף

 

חוברת זו מתפרסמת לאחר יום עיון למורי הפיסיקה שנערך במכון ויצמן למדע בט"ו בשבט ובה קיבל דב לוין (דובה) את פרס המורה המצטיין לשנת תשנ"ד.

גוף הכתבה


הענקת פרסים לשנת תשנ"ד ע"ש עמוס דה-שליט
בט"ו בשבט התקיים טקס חלוקת הפרסים ע"ש עמוס דה-שליט לשנת תשנ"ד. להלן הדברים שנשאה בטקס ד"ר בת שבע אלון, מ"מ ראש המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע ויו"ר ועדת הפרסים.

 

גוף הכתבה


בחינת בגרות ברמה של 3 י"ל – חורף תשנ"ד
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים

 

שאלון בחינת הבגרות המוצג הפעם כולל בנוסף לשאלות ולפתרונות גם את המפתח להערכת תשובות הנבחנים, וזאת לטובת הקוראים שאינם נמנים עם סגל מעריכי בחינות הבגרות.

גוף שאלון


גזירת הביטוי המתמטי לתאוצה צנטריפטלית
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים

 

נציג במאמר זה דרכים שונות לגזירת הביטוי המתמטי המבטא את גודל התאוצה הצנטריפטלית בתנועה מעגלית קצובה, נעיר מספר הערות דידקטיות, ונציע דרכים לשלב את הרעיונות בהוראת המכניקה.

גוף המאמר

 


שימוש בגליון האלקטרוני "פסיפס" להוראת הפיזיקה
מאת רמי אריאלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

הגליון האלקטרוני מהווה כלי עזר מתמטי היכול לשמש להוראת הפיסיקה. המאמר מתאר את עקרונות העבודה בגליון אלקטרוני וכולל שתי דוגמאות בהן מיושם הגליון האלקטרוני "פסיפס" בפעילות להוראת הפיסיקה.

גוף המאמר


ניסוי "החוק השני של ניוטון" בעזרת מעבדה ממוחשבת
מאת רפי כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

מאמר זה מתאר שני ניסויים שבוצעו בעזרת מעבדה ממוחשבת של חברת לוגל תוך שימוש בו זמני בשני חיישנים: מד מרחק וחיישן כוח המחוברים דרך קופסת ממשק אל המחשב.

גוף המאמר


מדידת כא"מ בעזרת אוסצילוסקופ עם זכרון
מאת שלמה רוזנפלד, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

גוף הכתבה


כיצד למדוד את תאוצת הנפילה החופשית בעזרת שני שעוני עצר, סרגל ובן זוג?
מאת עובד קדם, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

מוצעת כאן פעילות שונה מן המקובלת למדידת g, שאולי תעורר סקרנות ורצון להתמודד קצת אחרת עם נושא פיסיקלי.

גוף הכתבה


חוטים ומיתרים המשמשים בניסויים בדינמיקה
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים

 

חוטים משמשים לעיתים במערכות ניסויים, כמתווכים להעברת כוחות. הניסוי "החוק השני של ניוטון" (זינגר ד., 1989, עמ' 11) הוא דוגמה לכך. לעיתים קרובות, ההצגה הגרפית של התאוצה כפונקציה של הכוח בניסוי זה סוטה מלינאליות במידה רבה. במאמר זה אתייחס לאחד הגורמים - החוט המקשר בין הקרונות והמשקולת.

גוף המאמר

 


התייחסות לשאלה מתוך הספר "פיסיקה - מכניקה" מאת יורם אשל
מאת יוסי ז'ק, ביה"ס אורט, כפר-סבא

 

אין ספק שרוכשי הספר מצאו בו מעלות רבות, אך ברצוני לדון בכמה ממגרעותיו. כל ספר זקוק למעט ביקורת ואין ספק שהמחבר ישפר את מהדורה הבאה אם אכן ישתכנע מהטעונים.

גוף הכתבה

 

(1)  2