כרך 15, חוברת 3
 
דבר המערכת
מאת חנה גולדרינג ורמי אריאלי

 

חוברת זו מסיימת שנה להופעת "תהודה" במתכונתו החדשה. אנו מודים על שיתוף הפעולה של כל הכותבים, ומקווים להמשך פורה.

גוף הכתבה


בחינת הבגרות בפיזיקה לתלמידי 4-5 יחידות לימוד, קיץ תשנ"ג, ופתרונות מלאים
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים

 

בדרך כלל השאלות מופיעות בגירסתן המקורית (כפי שהופיעו במבחן). רק במספר שאלות, בהן נפלו אי דיוקים או שגיאות, נעשו שינויים. התשובות מתיחסות לגירסה המופיעה כאן.

גוף הכתבה


לקחים ראשוניים מבחינת הבגרות בפיסיקה 5 י"ל, קיץ תשנ"ג בנושאי המכניקה והאופטיקה הגיאומטרית
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים

 

אילו היינו רוצים לרשום את הלקחים מתשובות התלמידים לכל השאלות, היינו עלולים ל"מלא" חוברת שלמה של "תהודה". על כן נצטמצם ללקחים משתי שאלות - האחת במכניקה והשנייה מתחום האופטיקה הגיאומטרית.

גוף הכתבה


שאלות "קלות" ו"קשות" בשאלוני ה- 5 י"ל
מאת דוד סלע, מפקח מרכזי על הוראת הפיסיקה, משרד החינוך והתרבות

 

גוף הכתבה


משקל וגרביטציה - אי בהירות בהוראה, וקשיי תפיסה של התלמידים
מאת יגאל גלילי, המרכז להוראת המדעים, האוניברסיטה העברית - ירושלים

 

השימוש במונח "משקל" בהוראה בחטיבה העליונה אינו חד-ערכי, דבר העלול לגרום קשיים בהבנת מושג יסודי זה ובהבנת תופעות נלוות בפיסיקה. תוצאת המחקר המובא בזה מראות אי בהירות רבה באשר לקשר בין משקל וכוח הגרביטציה, דבר הגורם לבילבול רב אצל תלמידי התיכון ופרחי הוראה. אפשר לפרש תוצאות מחקר זה כתמיכה בדרך מסויימת להצגת המושג "משקל"; דרך זו נפוצה עד כה בחלק קטן בלבד של ספרי לימוד אלמנטריים לפיסיקה בארצות הברית, למרות שבברית המועצות (לשעבר) זוהי הדרך המקובלת בספרי הלימוד.

גוף הכתבה


תאוצה צנטריפטלית - התייחסות קינמטית
מאת עוזי שכטר, ביה"ס "אוהל-שם", רמת גן

 

גוף הכתבה


טד - טכנולוגיות דידקטיות; MBL - מעבדה מבוססת מחשב
מאת אבי שווארץ, TED, טכנולוגיות חינוכיות מתקדמות, קריית הטכניון, חיפה

 

שילוב טכנולוגיה ומדעים הוא מטרת העל של החינוך בישראל, כפי שהוגדרה ע"י וועדת הררי. אחד הנושאים המרכזיים בהם מתקיים שילוב שכזה, הינו מעבדה מבוססת מחשב MBL, דהינו שימוש במחשב להדגמה, ניתוח ואף שליטה על מהלכם של ניסויים מדעיים וטכנולוגיים.

גוף הכתבה


הדמיה ממוחשבת ככלי עזר בהוראה ולימוד אופטיקה גיאומטרית
מאת מיקי רונן ודורוטי לנגלי, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע

 

המודעות למגבלות באפשרויות השרטוט הובילה לפיתוח עזרים ממוחשבים אשר יוכלו לשחרר את המורה והתלמידים מהקשיים הטכניים, ויאפשרו את מיקוד תשומת הלב בניתוח התוכן והמשמעות של תרשימי הקרניים והמצבים שאותם הם מייצגים ולפתרון בעיות באמצעות מודל זה.

גוף הכתבה


מדידת זמן התנגשות של כדורים
מאת אשר כץ, בית ספר התיכון העירוני א', חיפה

 

במקרים רבים אנו נדרשים לנתח בעיות הקושרות לתנע ולשימורו ולהחליט על סגירות המערכת. לעתים מדובר על התנגשות בגוף הקשור אל קפיץ, לעתים הגוף נמצא על משטח, והחיכוך בינו לבין המשטח אינו זניח וקיימות דוגמאות נוספות. אנו אומרים, בדרך כלל, שזמן התנגשות קטן עד כדי כך, שמתקף הכוחות החיצוניים זניח.
מהו זמן ההתנגשות באמת? האם נמדד בעשיריות בשנייה? במאיות? באלפיות?
ניסוי פשוט מאפשר למדוד את זמן ההתנגשות של גופים מתכתיים אם מצוי במעבדה שעון חשמלי בעל כושר הפרדה של 10-5 - 10-4 שנ'.

גוף הכתבה


הערות על מד-מתח לא אידיאלי
מאת שלמה פישר, בי"ס אורט רמות ירושלים, בי"ס צופית כפר-מנחם

 

גוף הכתבה

(1)  2