כרך 15, חוברת 1
 
דבר המערכת
מאת חנה גולדרינג ורמי אריאלי
לאחר הפסקה ממושכת אנו מחדשים בזה את הופעת עתון מורי הפיסיקה "תהודה".

 

גוף הכתבה


בחינות הבגרות בפיסיקה לתלמידי 4-5 יחידות לימוד, קיץ תשנ"ב ופתרונות מלאים
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים
בדרך כלל השאלות מופיעות בגירסתן המקורית, (כפי שהופיעו במבחן). רק במספר שאלות, בהן נפלו אי דיוקים או שגיאות, נעשו שינויים. התשובות מתיחסות לגירסה המופיעה כאן.

 

גוף הכתבה


לקחי בחינות הבגרות בפיסיקה 5 י"ל בנושא האלקטרוסטטיקה
מאת דוד סלע, מפמ"ר על הוראת הפיסיקה, משרד החינוך והתרבות

 

גוף הכתבה


דוגמת שאלון בקימנטיקה
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, וביה"ס התיכון המקיף, קרית חינוך, הרצליה
ברצוני להציג בחינה שחיברתי עבור תלמידי כיתה י"א שאני מלמד בקרית החינוך בהרצליה. זו בחינה מסכמת לפרק "קינמטיקה - תנועה על קו ישר".

 

גוף הכתבה


Frames - תכנית לקימנטיקה ומערכות ייחוס - שילוב של ניסוי והדמיה
מאת מיקי רונן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, וליאור פרנקל, מדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן

אל לנו לחפש את הדרך ה"טובה ביותר" לשילוב מחשבים בלימוד. אפשר להשתמש במחשב באופנים רבים כדי לסייע בהיבטים שונים של תהליך הלמידה.

 

גוף הכתבה


ניסויים חדשים באלקטרוסטטיקה
מאת צבי גלר, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות
במאמר זה אנסה לתאר בקצרה כמה מניסויים קלאסיים, בתקווה שהדבר יסייע למורים לגוון ולהעשיר את דרכי הוראת האלקטרוסטטיקה בחטיבה העליונה של ביה"ס התיכון.

 

גוף הכתבה


סיפורה של מדידה - סיפור עממי
העלה על הכתב עובד קדם, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות

 

גוף הכתבה


תנודות פס מתכת
מאת עדי רוזן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות, ומשרד החינוך והתרבות, ירושלים
במאמר זה מוצג הניסוי שהופיע כמטלה בבחינת הבגרות במעבדה במתכונת החקר (unseen) שהתקיימה בקיץ תשנ"ב.

 

גוף הכתבה


פעולת מראה כדורית ועדשה קמורה לפי עקרון הויגנס
מאת שלמה פישר, בית ספר תיכון אורט רמות, ירושלים, ורפי כהן, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות
מאמר זה מהווה נסיון להראות שעקרון הויגנס מאפשר להסביר גם את התכונות המקובלות עלינו כתכונות הקשורות באופטיקה גיאומטרית, כגון החזרה ושבירה על ידי שימוש בעקרון הויגנס, ללא שימוש בקרניים.

 

גוף הכתבה


"כאוס": מה הקשר בינו לבין הפיסיקה שאנו מלמדים בבית הספר?
מאת קלריסה ברקוביץ, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע, רחובות
האם הפיסיקה שאנו מלמדים בבית הספר התיכון אינה נכונה? ואם זה המצב, כיצד ייתכן שמערכות כאוטיות אינן מופיעות כלל וכלל בתוכנית הלימודים בפיסיקה? האם הסיבה לכך היא שהמערכות הפיסיקליות הכאוטיות הן היוצא מן הכלל? מאמר זה ינסה לענות על השאלות האלה בלי להיכנס לפרטים המתימטיים של התיאוריה של מערכות אלה.

 

גוף הכתבה