שאלה 1

שני תלמידים התחרו במרוץ מכוניות לאורך מסלול ישר בלונה פארק.
שתי המכוניות, א' ו-ב', החלו את תנועתן ממנוחה, מאותו מקום, באותו זמן ובאותו כיוון. מכונית א' חצתה את קו הסיום לאחר 60 שניות.גרף א מתאר את המהירות של מכונית א' כפונקציה של הזמן במהלך תנועתה מההתחלה עד קו הסיום, וגרף ב' מתאר את המהירות של מכונית ב' כפונקציה של הזמן במהלך 30 השניות הראשונות לתנועתה.
 
א. סרטט גרף של תאוצת מכונית א' כפונקציה של הזמן, מתחילת תנועתה עד שהגיעה לקו הסיום.
ב. חשב את המרחק שעברה מכונית א' מתחילת תנועתה עד שהגיעה לקו הסיום.
ג. חשב את המרחק שעברה כל אחת מהמכוניות ב- 30 השניות הראשונות לתנועתה.


מכונית ב' המשיכה לנוע אחרי t=30s לכיוון קו הסיום, וחצתה את קו הסיום 2 שניות לפני מכונית א'. 
 ד. האם לאחר שיצאו המכוניות לדרכן היה רגע במהלך המרוץ שבו שתי המכוניות נמצאו באותו מרחק מנקודת המוצא? נמק.
ה. חשב את תאוצת מכונית ב' בקטע האחרון של תנועתה (מ- t=30s עד שהגיעה לקו הסיום). הנח שתאוצת המכונית בקטע זה קבועה.

 

על פי נתוני מכון סאלד

  •  96% מהנבחנים ענו על שאלה זו
  •  ציון ממוצע: 87
  •  התפלגות הציונים נתונה בדיאגרמת העוגה שלפניך:
 

ניתוח סטטיסטי של המדגם והמלצות דידקטיות
 
 96%  מהתלמידים במדגם ענו על שאלה מספר 1.
 
פירוט:
  סעיף א
  סעיף ב
  סעיף ג
  סעיף ד
  סעיף ה