סרטונים ואנימציות

אפקט פוטואלקטרי

דף עבודה שחובר ע"י זהורית קאפח להדמיה מתוך: LON-CAPA.

כיצד פועל לייזר - סרטון

סרט על האפקט הפוטואלקטרי

הדגמה והסבר על האפקט הפוטואלקטרי.