אלקטרומגנטיות - תשס"ה

ניתוח  בחינת הבגרות בחשמל,תשס"ה, מתבסס על ניתוח סטטיסטי של השגיאות האופיניות שנמצאו במדגם ועל ממצאים סטטיסטים של מכון סאלד הכוללים ציוני השאלות, ציוני הסעיפים והתפלגותם.
המדגם כלל 83 מחברות שהתקבלו ממשרד החינוך ונבחרו בצורה אקראית.
 

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

סיכום ודיון בשאלון חשמל