מכניקה - תשס"ד

ניתוח  בחינת הבגרות במכניקה, תשס"ד, מתבסס על ניתוח סטטיסטי של השגיאות האופיניות שנמצאו במדגם ועל ממצאים סטטיסטים של מכון סאלד הכוללים את ציוני השאלות והתפלגותם (בתשס"ד מכון סאלד לא סיפק נתונים סטטיסטיים  לכל סעיף בשאלה).
המדגם כלל 171 מחברות: 122 מחברות  מהמגזר היהודי ו- 49 תלמידים מהמגזר הערבי.

 

שאלה 1

שאלה 2

שאלה 3

שאלה 4

שאלה 5

סיכום ודיון בשאלון מכניקה