כוחות וחוקי ניוטון

תנועה מעגלית קצובה

תנועה מעגלית קצובה

תצוגת גרפית – גרפים כפונקציה של הזמן
מטוטלת

מטוטלת

חקירת תנועה של מטוטלת קונוסית
כוחות בתנועה מעגלית

כוחות בתנועה מעגלית

תרשימי כוחות אינטראקטיביים

מכונית נופלת ממשאית

פעילות זו הינה פעילות מסכמת לבחינת מידת ההטמעה של נושא כוחות ומצבי התמדה, וניתן לשלבה כפעילות אוריינית בדגש על הפקת מידע מסרטון וכתיבת נימוק מדעי הסרטון מתאר אוסף של אירועים שניתנים להסבר באמצעות שלושת חוקי ניוטון בדגש על החוק הראשון.

כוח החיכוך - פעילות חקר

תדריך לפעילות חקר בנושא כוח החיוך כולל המלצות למורים, הסברים, תדריך, דוגמאות לתשובות התלמידים וקריטריונים להערכה.

דפי עבודה מאת דוד הסטנס

דפי עבודה מאת פרופ' א. רדיש