חקר מודרך בפיזיקה

הספר כולל 25 פעילויות חקר בפיזיקה. פעיליות אלה מיועדות לתלמידים הלומדים פיזיקה בחט"ע. רוב הניסויים מופיעים בספר המתאימים לבחינת הבגרות במעבדה גם ב"מתכונת רגילה". פעילויות 1 ו- 2 מיועדות לשמש רקע בסיסי לפעילויות האחרות. פעילויות 23-3 הן ניסויים מתחום המכניקה, החשמל והמגנטיות, והאופטיקה הגיאומטרית. פעילויות 24 ו- 25 נועדות לבניית מודל וניתוחו באמצעות גליון אלקטרוני. חלק מן הפעילויות המופיעות בספר שימשו כבחינות בגרות במעבדה ב"מתכונת החקר".

פרטים נוספים

 

ספר דיגיטלי רמה בסיסית ללא עלות

 

ספרים נוספים