נוסחאות ונתונים בפיזיקה תשע"ח - 2018

נוסחאות ונתונים בפיזיקה  (נוסחאון לבגרות תשע"ח - 2018) וקובץ פירוט השינויים

  נוסחאות ונתונים בפיזיקה (נוסחאון) לבגרות תשע"ח - 2018
  פירוט העדכונים ב"נוסחאות ונתונים בפיזיקה" (נוסחאון) לבגרות 2018