מידע כללי

מלבד הבעיות המושגיות שיש לתלמידים בכל אחד מהשאלונים, ניתן לראות מאפיינים משותפים לשגיאות התלמידים.

בעת פתרון בעיה בפיזיקה על התלמידים לעשות את הדברים הבאים:

1. לקרוא קריאה מדוקדקת של השאלה.

2. לקבוע את  תחום התוכן בפיזיקה שבו עוסקת השאלה.

3. לתרגם  את נתוני השאלה  לייצוג פיזיקלי / מתמטי.

4. להציג את הפתרון כסדרה של תת-בעיות (במידת האפשר) שכל אחת מהן מיועדת לבטא את אחד מהנעלמים הנדרשים לפתרון.

5. לרשום בכל תת-בעיהאתהעקרונות הפיזיקליים המשמשים בה ואתפתרון המשוואות המתקבלות.

6. לבדוק אם התשובה עונה על השאלה ולבדוק אתסבירות התוצאה.

רבים מהתלמידים לא סיגלו לעצמם הרגלים נכונים ודרכי חשיבה מסודרות לפתרון בעיות.


מניתוח הבחינות עולות המסקנות האלה:

  • תלמידים אינם מנתחים את השאלה ניתוח איכותי לפני כתיבת הפתרון הכמותי

ניתוח מסוג זה אמור לעזור לתלמידים לקבוע את תחום התוכן של השאלה, לתרגם את הנתונים לייצוגים פורמליים, לקבוע את סדר הפתרון של תת-הבעיות בשאלה ולהבין את השפעתם של השינויים המקומיים שנעשים על כלל המערכת.

  • תלמידים מתייחסים בפתרונם למאפיינים חיצוניים של השאלה

תלמידים קובעים את תחום התוכן של השאלה על פי השרטוט.  בנוסף יש שמסיקים מסקנות רק מתוך שרטוט השאלה.

  • תלמידים  אינם בודקים אם תשובתם עונה על השאלה
  • תלמידים אינם בודקים את סבירות התוצאה

במהלך ניתוח הבחינות עלה כי לא הייתה אף בחינה שבה נבדקה סבירות התוצאה. לא תמיד תלמידים מתייחסים בפתרון השאלה לתנאי ההתחלה

  • תלמידים אינם משרטטים דיאגראמת כוחות

למרות ששרטוט דיאגרמת כוחות הוא כלי בעל חשיבות עליונה בפתרון שאלות במכניקה, תלמידים אינם משרטטים את כל הכוחות הפועלים במערכת הנתונה. לעתים קרובות התלמידים מעתיקים את השרטוט למחברת הבחינה, אך אינם מוסיפים את כל הכוחות הפועלים.

 דבר דומה קורה גם בחשמל בשאלות העוסקות בכוחות אלקטרוסטטיים או בכוחות מגנטיים, מומלץ לחייב  את התלמידים לשרטט דיאגרמת כוחות במכניקה וגם בחשמל (כשהשאלה עוסקת בכוחות).

אחת הדרכים לעודד את התלמידים לשרטט דיאגרמת כוחות היא  לתגמל בציון על שרטוט הדיאגרמה (או להוריד ציון כשאין משרטטים).

ההמלצה היא להציג בפני התלמידים את הדרישות לפתרון שאלה כפי שהוצגו בתחילת הפרק. מומלץ להרגיל את התלמידים לפתור כל שאלה על פי הדרישות המוצגות כאן.

גם בתחום המיומנויות התגלו קשיים אצל לא מעט תלמידים.

  • תלמידים אינם שולטים במיומנויות הקשורות  לניתוח גרפים 

הדבר בא לידי ביטוי גם במכניקה וגם בחשמל.

בניתוח גרפים תלמידים אינם עושים את הפעולות האלה:

1. אין הם מחשבים שיפוע קו ישר בעזרת שתי נקודות. 

2. אין הם מציינים את היחידות של שיפוע הגרף.

3. אין הם קוראים נכון את הנקודות מתוך הגרף.

4. אין הם מתייחסים למהות הצירים.

5. אין הם מתייחסים לערכים הרשומים בתוך הסוגריים על הצירים וליחידות הצירים
לכן יש לשים דגש על מיומנויות קריאה ועל ניתוח גרפים לא רק במעבדה. 

  • לתלמידים יש קושי בביצוע פעולות מתמטיות פשוטות במספרים גדולים מאוד או קטנים מאוד (כמו מסת השמש או מטען האלקטרון)
  • יש עדיין תלמידים שאינם כותבים יחידות בתשובתיהם.