ניתוח בחינות בגרות

בחינת הבגרות בפיזיקה מהווה אמצעי חשוב להטמעת הסילבוס. כמו כן, מהווה ניתוח בחינת הבגרות מקור מידע חשוב לכלל מורי הפיזיקה בארץ.
ניתוח השאלונים מתמקד בשגיאות נפוצות של תלמידים, כפי שנמצאו בבחינות הבגרות ובהצעות לטיפול בשגיאות אלה.
הניתוח כולל: פתרון כפי שפורסם על ידי מכון סאלד לבודקי בחינות הבגרות, ניתוח והמלצות דידקטיות.

 

מידע כללי

מכניקה - תשס"ד

מכניקה - תשס"ו

בגרות תשס"ז

בגרות תשס"ח

אלקטרומגנטיות - תשס"ה

אלקטרומגנטיות - תשס"ו

קרינה וחומר- תשס"ו