השבוע

27.6.1954 - נחנכה תחנת כוח גרעינית ראשונה בעולם

30.6.1948- טרנזיסטור

30.6.1905 - תורת היחסות הפרטית

ב - 30.6.1905 התפרסם מאמרו של אינשטיין, "על האלקטרודינמיקה של גופים נעים" שבו מוצגים העקרונות של תורת היחסות הפרטית.