השבוע

20.11.1886 - רישום פטנט מבוסס תנע ל yoyo

הפטנט האמריקאי הראשון עבור yoyo הוצא ב - 20.11.1886.

21.11.1783 - טיסה ראשונה

הטיסה מאוישת ראשונה של בני אדם התקיימה ב – 21.11.1783.

25.11.1915 - משוואות היחסות הכללית

25.11.1901 - הפליטה התרמיונית

הקשר בין כמות האלקטרונים הנפלטים לבין טמפרטורת המשטח הוצג לראשונה ביום 25.11.1901