השבוע

24.2.1935 - הדגמה ראשונה של מערכת מכ"מ

24.2.1968 - פולסר

ב – 24.2.1968 פורסם בירחון NATURE מאמר על גילוי הפולסר הראשון.

25.2.1941 - פלוטוניום