השבוע

1.11.1952 - ניסוי ראשון של פצצת המימן

1.11.1879 - רישום פטנט נורה חשמלית

בשנת 1879 תומאס אלווה אדיסון הגיש בקשה לרישום פטנט על נורה חשמלית

27.10.1859 - הצגת הספקטרוסקופ

ב –27.10.1859 הודיע רוברט קירכהוף על המצאת ספקטרוסקופ עם מנסרה.

31.10- אפקט זימן

פיצול הקווים הספקטרליים בהשפעת שדה מגנטי - אפקט זימן