השבוע

2.4.1935 - מכ"מ - מגלה כיוון ומרחק (ראדאר)

הפטנט על הרדאר נרשם ב- 2.04.1935 על ידי סר רוברט ווטסון-ווט.

3.4.1846 - אפקט פאראדיי

30.3.1791 - יחידות מידה עשרוניות

30.3.1950 - פוטוטרנסיסטור

המצאת הפוטוטרנזיסטור הוכרזה ב – 30.3.1950

31.3.1851 - מטוטלת פוקו