השבוע

15.1.1907 - טריודה

הפטנט של ה"אודיון", הטריודה, נרשם ב - 15.1.1907

18.1.1949 - סינכרוטרון

19.1.2006 - פלוטו

ב – 19.1.2006 החללית הבלתי מאוישת ניו הוריזונס לכיוון כוכב הלכת הקטן פלוטו