השבוע

25.11.1901 - הפליטה התרמיונית

הקשר בין כמות האלקטרונים הנפלטים לבין טמפרטורת המשטח הוצג לראשונה ביום 25.11.1901

27.11.1837-מנוע חשמלי

המנוע החשמלי הוצג בפעם הראשונה ב- 27.11.1834