הנחיות לשרטוט גרפים בעזרת גיליון אלקטרוני

ניתן להפנות את התלמידים להדרכה המופיעה ב, האתר לתלמידי פיזיקה.

 

הדרכה, צעד - צעד, כיצד לשרטט גרפים לצורך ניתוח ניסויים.

 להורדת ההדרכה

 

 בקבצים המצורפים הנחיות מפורטות לבניה וניתוח של גרפים באמצעות תוכנת אקסל (געירסת 2003 וגירסת 2010/2007)
 

  שרטוט גרף בתוכנת אקסל 2003
  שרטוט גרף בתוכנת אקסל 2010
  שרטוט גרף בתוכנת אקסל 2013

כתבות נוספות בנושא