שרטוט גרפים

 

 

ניתן להפנות את התלמידים להדרכה המופיעה ב- ,האתר לתלמידי פיזיקה

 

הנחיות לשרטוט גרפים בעזרת גיליון אלקטרוני

ייצוגים חזותיים

ייצוגים חזותיים

הייצוגים החזותיים המלווים את הטקסט אינם ברורים ומובנים מאליהם לתלמיד,יש לתת דגש בהוראה על פרוש, הבנה ושימוש נכון בתיאורים החזותיים שמלווים את המשימה.

מה מספר הגרף בעיתון

מה מספר הגרף בעיתון

פעילות חקר, מבוססת בהבנת גרפים.
גרפים בקינמטיקה

גרפים בקינמטיקה

גרפים וחשיבותם בהוראת הפיזיקה

גרפים וחשיבותם בהוראת הפיזיקה

תוצאות ממחקרים קודמים מראים שמורים לפיזיקה מדווחים לעתים קרובות שתלמידיהם לא יכלו להשתמש בגרפים לייצוג מציאות פיזיקלית . את סוגי הבעיות שיש לתלמידים בתחום זה נבדקו בקפידה וסווגו.
ממידע להבניית ידע בייצוגים חזותיים

ממידע להבניית ידע בייצוגים חזותיים

הסתבר שהטקסונומיה לניתוח גרפים וטבלאות פשוטה להפעלה, המושגים שהיא כוללת מתבהרים בקלות יחסית,
והמורים המשתתפים בהשתלמות מצליחים להגיע להסכמה בקביעת המשמעות של כל שלב בטקסונומיה.
איור: שטרסטוק
איור: שטרסטוק

ייצוג תוצאות ניסוי באמצעות גרף

לכל אחד מהגרפים הנתונים יש לתאר ניסוי שבעזרתו ניתן היה להפיק את הגרף ולתאר מה ניתן להסיק מהגרף על הקשר בין הגדלים שנמדדו בניסוי.