פעילויות ודפי עבודה
 

דפי העבודה באופטיקה גיאומטרית פותחו במחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן למדע בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך של עיריית תל-אביב, במסגרת פרוייקט "מחשוב 2000".
צוות הפיתוח: פרופ' בת-שבע אלון, ד"ר דורותי לנגלי וד"ר רמי אריאלי.
כל דף עבודה מוקדש לנושא מסוים בתכנית הלימודים באופטיקה גיאומטרית.
כדי להקל על הקריאה, הקבצים שמורים בפורמט pdf ודרוש Acrobat Reader כדי להורידם.

עצם ודמותו בעדשה מרכזת

דף העבודה עוסק בתרגול ומציאת מאפייני הדמות שנוצרת בעדשה מרכזת במצבים שונים.
מאת פרופ' א. רדיש

מבוא לאופטיקה גיאומטרית

יצירת דמות במראה מישורית

ראיית דמויות במראה מישורית

דמות במראה מישורית - דף לסיכום "ניסוי הסיכות"

שבירת האור (קובץ word)

פיזור אור על ידי עדשות

שדה ראייה בעדשה מרכזת

דמות בחצי עדשה

דמות ממשית בעדשה מרכזת

דמות מדומה בעדשה מרכזת

שבירה והחזרה מלאה

שבירה

דמות ושדה ראייה במראה מישורית

דמות במראה מישורית

הזרת אור ממשטחים שונים

החזרת אור

צל מלא וצל חלקי

אור וראייה

מורים מציעים

החומרים מובאים כלשונם, כפי שהועברו לפירסום, ללא עריכה.