מבחני בגרות בפיזיקה 3 יחידות לימוד
עורך: רוזן עדי
 
אוכלוסיית יעד: לתלמיד
גוף מפתח: מל"מ - מכון ויצמן למדע - רחובות
מקצוע: פיזיקה
מיועד לכיתה: י"א-י"ב

תיאור הספר:
הספר מכיל 31 בחינות בגרות בפיזיקה ברמה של שלוש יחידות לימוד שהתקיימו בשנים תשל"ט - תשנ"ח. בסוף כל מבחן מופיעות תשובות לשאלות.

מחיר: 25.60 ש"ח - נכון ליולי 2003
מספר עמודים: 200
שנה: 1998


מפיץ:
"תרבות לעם" - הוצאה לאור והפצה של אינציקלופדיות וספרי לימוד
רחוב בית-אלפא 17, ת.ד. 57001, תל-אביב 61570
טלפון: 5622727 - 03 פקס: 5622707 - 03

ספרים נוספים