ספרי לימוד
חשמל ומגנטיות
עיסאם זועבי
המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע
המחלקה להוראת המדעים מכון ויצמן למדע
משה פרידמן
אסתר בגנו, בת-שבע אלון, אורי גניאל
משה פרידמן
זינגר דוד
זינגר דוד
מאת ד"ר דוד זינגר
אשל יורם
פרופ' פרנסיס ו' סירס, פרופ' מרק ו' זימנסקי, פרופ' היו ד' יאנג.
מאת פרופ' יורם קירש