פעילויות ודפי עבודה

שאלות קצת אחרות

השאלות תורגמו מהאתר של אוניברסיטת מרילנד.

שאלות הבנה

שאלות עם פתרון מאת פרופ' א. רדיש

דף עבודה מבוסס הדמיה

דף עבודה סביב הדמיה בנושא מעגלים חשמליים פשוטים.

לקראת מבחן - פעילות סיכום במעגלי זרם ישר

פעילות לסיכום הנושא "מעגלי זרם ישר".
מטרת הפעילות היא לבדוק את הבנת הנושא ולאתר נקודות בהן התלמידים מתקשים.
בפעילות 10 משימות המתמקדות בטעויות נפוצות של תלמידים בפתרון בעיות במעגלי זרם ישר.
לכל משימה מצורף בהמשך טופס למשוב עצמי המכיל פתרון לדוגמא.

מעגלי זרם ישר – פעילות לסיכום ולחזרה

מטרות הפעילות: זיהוי סוגי חיבור של נגדים בטור ובמקביל במעגלי זרם ישר וניתוח המעגלים: התנגדות שקולה, הזרם הכולל, מתח ההדקים ונצילות המעגל.

חיבור בטור

מאת אסתי מגן, תיכון היובל הרצליה והמרכז הארצי למורי הפיזיקה

מעגלים חשמליים - דף פעילות אינטראקטיבי

דף פעילות בנושא בניית מעגלים חשמליים והפעלתם. הדף כולל כולל מספר דוגמאות עם פתרון.
מעגלים חשמליים

מעגלים חשמליים

תרגילים עם פתרון מודרך.