המושג "התנגדות"
קשיים הקשורים למושג "התנגדות"

 

1. יש בלבול בין התנגדות שקולה של מעגל לבין ההתנגדות של רכיב יחיד
להורדת שאלה מאבחנת

2. תלמידים מאמינים שהזרם העובר בנגד "נצרך" ע"י הנגד ולכן הזרם אחרי הנגד קטן יותר מהזרם לפני הנגד.
להורדת שאלה מאבחנת

3. תלמידים מתקשים לזהות חיבור נגדים בטור לעומת חיבור נגדים במקביל.
להורדת שאלה מאבחנת

4. תלמידים נוטים להתמקד במספר הנגדים ולא באופן חיבורם למעגל. העובדה שהוספת נגד במקביל מקטינה את ההתנגדות הכללית מתקבלת בהפתעה אצל תלמידים רבים ונשארת בגדר תוצאה מתמטית מלאכותית.
להורדת שאלה מאבחנת