התייחסות למעגל החשמלי כמכלול שלם
קשיים בהתייחסות למעגל החשמלי כמכלול שלם

 

1. תלמידים נוטים לנמק באופן סדרתי ומקומי ולא מתייחסים למעגל החשמלי כמכלול שלם
להורדת שאלה מאבחנת

2. לתלמידים יש קשיים בהבנת ההשפעה שיש לשינוי ברכיב אחד של המעגל על שאר המעגל. הם נוטים להתייחס רק להשפעה המקומית של השינוי ולהתעלם מהשפעתו על המעגל כולו.
להורדת שאלה מאבחנת