המעגל החשמלי וייצוגו ע"י תרשים
קשיים בקישור בין ייצוגים מופשטים לבין מעגלים חשמליים במציאות

 

1. תלמידים מתייחסים לתרשים של מעגל חשמלי כמייצג יחסים ממשיים במרחב ולא כמייצג רק רכיבים חשמליים וחיבורים.
להורדת שאלה מאבחנת

2. לתלמידים יש קושי להבחין שתרשימים שונים מייצגים מעגלים זהים מבחינה חשמלית.
להורדת שאלה מאבחנת

3. תלמידים מתקשים להתייחס למכשירי המדידה כרכיבים ואינם מתחשבים בהשפעתם על המעגל, הן מבחינת המבנה הפנימי שלהם והן מבחינת אופן חיבורם למעגל.
להורדת שאלה מאבחנת