תפקיד הסוללה
קשיים הקשורים לתפקיד הסוללה

 

1. תלמידים מאמינים שהסוללה היא מקור לזרם קבוע. רבים מהם מניחים שהזרם שהסוללה מספקת אינו משתנה כאשר משנים את המעגל החיצוני. הסוללה משחררת אותה כמות זרם לכל מעגל.
להורדת שאלה מאבחנת

2. תלמידים מניחים שהסוללה היא המקור למטענים הנעים במעגל.
להורדת שאלה מאבחנת

3. תלמידים מניחים שאין מעבר זרם דרך הסוללה.
להורדת שאלה מאבחנת

4. תלמידים לא מבחינים בין ענפים המחוברים לסוללה לבין ענפים המחוברים במקביל במקום אחר.
להורדת שאלה מאבחנת