המושגים זרם ומתח
יש בלבול בין המושגים זרם ומתח, ובפרט יש תלמידים רבים החושבים שכשאין זרם – אין מתח.

קשיים נוספים