הפרש פוטנציאלים במרחב
תלמידים חושבים שהפרש פוטנציאלים קיים רק בין לוחות קבל ולא באזור שביניהם