העבודה הדרושה להעתקת מטען על גבי משטח שווה פוטנציאל
תלמידים חושבים שדרושה עבודה להעתקת מטען על גבי משטח שווה פוטנציאל