הקשר בין מתח ובין שדה חשמלי
תלמידים מתקשים בהבנת הקשר בין מתח/הפרש פוטנציאלים לבין שדה חשמלי