הפרש הפוטנציאלים כתוצאה של הזרם
הפרש הפוטנציאלים נחשב תוצאה של הזרם ולא הגורם לו